Preporučujemo

 • Roman "Ulog"

  "Kockanje je kao živo blato. Što se više pomeraš sve brže i dublje toneš, i zato ne traži sreću u ma kom dobitku jer sreća se ne može dobiti, može se samo izgubiti." Dejan Stanković
  opširnije...

 • Patološko kockanje uzroci i posledice

  "Ova je knjiga napisana sa ciljem da bude korisna i razumljiva svima. Trudio sam se da reči budu jednostavne, te da bude jasna i razumljiva i najmlađim čitaocima. Dakle, moj cilj je bio da ova knjiga uđe u vaš dom, bude prijatelj svakom članu vaše porodice i da svako od vas pronađe nešto zanimljivo u vezi sa kockanjem kao patološkom pojavom." Dejan Stanković
  opširnije...

 • Roman "Zbogom kockanje"

  Izašla je nova knjiga Dejana Stankovica ``Zbogom kockanje``. Treća po redu knjiga koja obrađuje temu kockanja i kroz čiju radnju su opisane posledice neumerenog kockanja. Knjiga je napisana po istinitim pričama bivših kockara.
  opširnije...

 • Forum

  Uključite se u diskusije o problemima vezanima za patološkog kockanja, prevenciju patološkog kockanja, i pročitajte ispovesti ostalih članova foruma.
  opširnije...

Prevencija kockanja

Prevencija patološkog kocaknja može biti primarna, sekundarna i tercijalna.

- Primarnu prevenciju trebalo bi sprovoditi u školama sa celom populacijom učenika. Najbolje rezultate daje vršnjačka edukacija među mladim srednjoškolcima. Oni pokazuju veliko interesovanje za ovu oblast, i svakodnevno sreću prijatelje koji su zavisni od svakodnevnog kockanja. Potrebno je obrazovati tim mladih vršnjačkih edukatora koji bi prošli obuku za rad sa mladima na prevenciji kockanja.

- Sekundarna prevencija se radi sa osobama koje su već imale iskustvo sa kocaknjem, ali njihovo ponašanje nije prešlo u patologiju. Može se raditi savetovanjem sa psihologom, spec. pedagogom, neuropsihijatrom.

- Tericijalna prevencija se radi sa teškim slučajevima zavisnika kojima je potreban dugotrajni tretman sa ljudima koji su obučeni za rad sa kocakrima, ili zavisnicima. Terijalna prevencija zahteva dugotrajno praćenje posle odrađenog Programa za prevazilaženje problema. Ova prevencija se obavlja isključivo u organizacijama I institucijama koje se bave patološkim kockanjem.

- Nedovoljna informisanost mladih o kockanju i patološkom kockanju, razlikama i načinima kako se prelazi granica i postaje patološki kockar. Potrebno je preventivno uticati na mlade, kako bi znali da je patološko kockanje jako opasno i veoma se teško leči. Potrebno je na vreme uočiti da li u mladom čoveku postoji prevelika želja za kockanjem koja ga lagano može uvesti u problematično kockanje.

- Problematično kockanje je ono kockanje koje se ne može kontrolisati, postaje opsesija i oduzima veći deo dana kockara. On planira sta će igrati, planira kako će uložiti svoj novac, od koga će pozajmiti novac za igru. Ovo kockanje se jako teško i dugotrajno leči, i često je nažalost kod nekih osoba bezuspešno. U medicini je procenat izlečenja oko 5%, naši procenti su oko 70% onih koji prođu program do kraja. Recidivi su mogući uvek i zato je neoiphodno stalno praćenje.

- O postojanju ovog problema govore nam brojne porodice mladih ljudi koje se svakodnevno nama javljaju. česti su primeri srednjoškolaca koji se kockaju duže od 3 godine. Znači da su počeli pre 15 godine da svakodnevno posećuju kladionice, iako je zakonom maloletnim licima zabranjeno da se klade.

- Mi od naših mladih ljudi stvaramo zavisnike, oduzimajući im pravo na normalan život. Danas u Srbiji svaki četvrti mladić od 15 do 25 godina svakodnevno posećuje sportske kladionice. To nije broj zavisnika, ali ukazuje na to da postoji velika mogućnost da preraste u problem širokih razmera.

- Od svih ljudi koji su se nama javili 15% zavisnika je zavisno isključivo od igara koje nisu klasične kockarske igre, već LOTO, razne grebalice itd. Ove igre su najrasprostranjenije u stanovništvu igra ih oko 40% građana, trošeći pri tom oko 1000 dinara mesečno.Program i radionice

Za teže slučajeve gde je potrebno da se prođe Program odvikavanja od kockanja, predvideli smo radionice koje se odvijaju kombinovanom metodom individualno i grupno( u zavisnosti od faze lečenja). U ovaj vid aktivnosti uključeni su i psihološko- psihijatrijska služba, kao i porodični savetnik za oblast problema u porodici. Za pojedine specifične slučajeve nasilja u porodici i oblast pravnih odnosa konsultujemo zamenika Pokrajinskog ombudsmana, ili pravnike, kao i stručnjakinje iz oblasti ženskih prava. Pokrajinski ombudsman je u izveštaju za 2006 godinu zahvaljujući našem radu stavio problem patološkog kockanja kao jedan od važnijih problema mladih( kladionice u blizini škola) tako da je to pravno regulisano.

Ono što je najvažnije u Programu je svakako druženje ljudi koji su prevazišli problem. Druženje se sprovodi jednom do dva puta nedeljno. Na ovim radionicama sprovodi se grupna terapija, koja za sada daje dobre rezultate. Po principu grupne terapije radi se lečenje patoloških kockara u mnogim državama Evrope i Amerike.

Program se radi u nekoliko koraka. Osnovno je zaustaviti impuls i uspostaviti mehanizme za kontrolu impulsa. Kroz analizu ličnosti, porodičnih odnosa, dolazi se do suštine problema i načina na koji se on može rešiti. Razgovori se rade nekoliko puta nedeljno u zavisnosti od stepena zavisnosti (2-3-4 puta). Suština ovih razgovora je upoznati osobu, kao i članove njegove uže porodice šta je to patološko kockanje.(osnovne informacije svetski priznatih stručnjaka iz ove oblasti). Sa našim radom su upoznate sve organizacije koje se time bave u okruženju, kao i medicinske ustanove. Malo je stručnjaka koji se bave ovim problemom, zato što nemaju dovoljno podataka o samoj prirodi bolesti samim tim ne postoji ni uspešnost kod pacijenata. Medicinsko osoblje- neuropsihijatri, psihijatri izbegavaju da rade sa patološkim kockarima, i često se dešava da preporučuju naš Program zbog dobrih rezultata.Reintegracija,rehabilitacija i pomoć porodicama

O svima koji su imali problem sa kockanjem vodimo računa i kasnije, pomažemo im u snalaženju kroz život, u zavisnosti od potrebe koju imaju u određenom trenutku. Proces reintegracije u svakodnevne društvene tokove je veoma važan. Ovaj proces obuhvatra razne treninge i kurseve. Ove aktivnosti ostvarujemo i sa drugim partnerskim organizacijama koje su akreditovane za pružanje ovih usluga. Naročito su važni treninzi u oblasti aktivnog traženja posla, rada na računarima, životnih veština, kurs engleskog jezika i ostalo. Ovo je jako bitno za vraćanje u svakodnevni život, zato što su osobe koje su u kockanju izgubile vezu sa stvarnim životom i svojom porodicom.© Herc Time 2013. Sva prava zadržana. Design by Nenad Gal powered by Fluid 960 Grid System